Kampania profilaktyczna 2019/2020


 

 

REGULAMIN

KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W WARCIE   

w roku szkolnym  2019/20

 

„UZALEŻNIENIOM MÓWIĘ – NIE! ”

 

 1. Kampania przeznaczona jest dla uczniów kl. „O”, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
  z terenu: Gminy i Miasta Warta oraz Błaszki, Gminy Goszczanów,  które poradnia obejmuje swoją opieką.
 2. Celem kampanii jest: podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających ze stosowania środków uzależniających typu: narkotyki, dopalacze, papierosy, alkohol; zapoznanie uczniów i środowiska lokalnego z czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami; promowanie w środowisku szkolnym pozytywnych inicjatyw ograniczających używanie środków uzależniających oraz zachęcanie do szukania miejsc, w których można uzyskać pomoc.
 3. W ramach kampanii wskazane jest:
 • przeprowadzenie w każdej klasie przynajmniej jednego 2 - godzinnego zajęcia warsztatowego dotyczącego tematyki kampanii. Zrealizowanie zajęć powinno nastąpić do 17 kwietnia 2020r., z zapisem w dzienniku lekcyjnym,
 • wykonanie przez każdego ucznia kl. „0 – III” pracy plastycznej, uczniów kl. IV – VI napisanie wiersza lub opracowanie ulotki tematycznej, a przez uczniów kl. VII, VIII i szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych napisanie pracy literackiej (do 3 stron papieru A-4) lub prezentacji multimedialnej nt.: „Przeciwdziałania uzależnieniom”.
 • podsumowanie kampanii w szkołach, w terminie do 17 kwietnia 2020r. poprzez zorganizowanie „Dnia Świadomej i Zdrowotnej Profilaktyki” (wystawa najciekawszych prac, przedstawienia, konkursy, prezentacje filmików itp.),
 • doręczenie do Poradni  (do dnia 24 kwietnia 2020r.) 4 najciekawszych prac z każdej szkoły/placówki.
 1. Program artystyczny w formie spektaklu zostanie przygotowany i przedstawiony na podsumowaniu kampanii przez wybrane szkoły. Ponadto zostanie zaprezentowana najciekawsza praca literacka przygotowana przez uczniów.
 2. Wytypowani (przez dyrektorów szkół) nauczyciele do przeprowadzenia kampanii w swoich placówkach otrzymają wsparcie Poradni, w postaci szkolenia dotyczącego powyższej tematyki.
 3. Podsumowanie międzygminne kampanii odbędzie się 13 maja 2020r. (środa) o godz. 10.00 – w  WARCKIM  CENTRUM  KULTURY lub w BIBLIOTECE GMINNEJ  w Warcie.
 4. Do 4 maja 2020r. należy przekazać do P.P.P. w Warcie sprawozdanie z podpisem (obowiązkowo dyrektora szkoły) dotyczące:
 • ilości uczniów objętych kampanią profilaktyczną w szkole – „UZALEŻNIENIOM MÓWIĘ - NIE”. W przypadku, gdy w klasie przeprowadzono więcej niż 2 godziny zajęć warsztatowych, należy wówczas podać dodatkowo liczbę godzin (zajęć 2 -godzinnych),
 •  zadań (poza warsztatami), które zrealizowała szkoła w trakcie trwania kampanii.
 1. Doręczone do poradni 4 prace z każdej szkoły/placówki zostaną wyróżnione okolicznościowymi dyplomami i nagrodzone w miarę posiadanych przez organizatora środków finansowych.
 2. Szkoły biorące udział w kampanii uzyskają okolicznościowe dyplomy.
 3. Nauczyciele odpowiedzialni za zrealizowanie kampanii w swojej szkole/placówce otrzymają imienne podziękowanie w formie pisemnej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wynikających z potrzeb  organizacyjnych lub niezależnych sytuacji.
 5. Informacja o kampanii ukaże się w mediach, na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Warcie.
 6. Szkoły/placówki biorące udział w kampanii otrzymają po zakończeniu kampanii MATERIAŁY EDUKACYJNE.

 

Proponowane tematy warsztatów:

Dla uczniów:

 1. „Dopalacze – zagrożenie XXI wieku” – Katarzyna Woźny
 2.  „Internet –przyjaciel czy wróg?” – czyli zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni – Katarzyna Woźny.
 3. „Do widzenia urządzenia, dzień dobry doświadczenia!” – Sylwia Komorowska
 4. „Wiele potrafię, wiele mogę!” – ćwiczenia i zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości. - Katarzyna Woźny.
 5. „Lubię siebie, lubię Ciebie – o samoakceptacji i tolerancji słów kilka”  – Katarzyna Woźny

Dla rodziców:

 1. „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych” - K. Woźny

Dla nauczycieli:

 1. Dziecko z FAS w szkole - jak mu pomóc? – S. Komorowska

 

 

Z poważaniem

                                                                      Dyrektor i Pracownicy P.P.P.

                                                                                    w Warcie

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Bartosik , w dniu:  26‑02‑2012 20:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Halina Chrebelska , w dniu:  26‑02‑2012 20:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2020 09:06:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie