Kampania profilaktyczna 2021/2022


REGULAMIN

KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W WARCIE   

w roku szkolnym  2021/22

 

 „Postaw na zdrowie

 

 1. Kampania przeznaczona jest dla uczniów kl. „O”, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu: Gminy i Miasta Warta oraz Błaszki, Gminy Goszczanów,  które poradnia obejmuje swoją opieką.

 2. Celem kampanii jest wzbogacenie i pogłębienie wiedzy uczniów oraz środowiska lokalnego w zakresie: zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego i fizycznego, sposobów dbania o kondycję psychiczną i fizyczną, różnorodnych form aktywności dostępnych w szkole i w lokalnym środowisku, rozwijania  umiejętności  radzenia  sobie  w  sytuacjach zagrażających zdrowiu, a także promowanie postaw zrozumienia i akceptacji dla osób z różnorodnymi zaburzeniami.

 3. W ramach kampanii wskazane jest:

 • przeprowadzenie w każdej klasie przynajmniej jednego 2 - godzinnego zajęcia warsztatowego dotyczącego tematyki kampanii. Zrealizowanie zajęć powinno nastąpić do 20 maja 2022r., z zapisem w dzienniku lekcyjnym lub elektronicznym,

 • wykonanie przez każdego ucznia kl. „0 – III” pracy plastycznej, uczniów kl. IV – VI napisanie wiersza lub opracowanie ulotki tematycznej, a przez uczniów kl. VII, VIII i szkół ponadpodstawowych napisanie pracy literackiej (do 3 stron papieru A-4) przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu nt.: Sposobów dbania
  o kondycję psychiczną lub fizyczną
  ”.

 • podsumowanie kampanii w szkołach w terminie do 20 maja 2022r. poprzez zorganizowanie „Dnia Świadomej i Zdrowotnej Profilaktyki” (wystawa najciekawszych prac, przedstawienia, konkursy, prezentacje filmików itp.) – jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju

 • doręczenie do Poradni  (do dnia 28 maja 2022r.) 4 najciekawszych prac z każdej szkoły/placówki.

 1. Program artystyczny w formie spektaklu (jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju pozwoli na to) zostanie przygotowany i przedstawiony na podsumowaniu kampanii przez wybrane szkoły, które zgłoszą taką chęć. Ponadto zostanie zaprezentowana najciekawsza praca literacka przygotowana przez uczniów.

 2. Wytypowani (przez dyrektorów szkół) nauczyciele do przeprowadzenia kampanii w swoich placówkach, otrzymają wsparcie Poradni, w postaci szkolenia, materiałów edukacyjnych, prezentacji, przykładowych scenariuszy zajęć dotyczących powyższej tematyki.

 3. Podsumowanie międzygminne kampanii odbędzie się 08 czerwca 2022r. (środa) o godz. 10.00 – w  WARCKIM  CENTRUM  KULTURY lub w BIBLIOTECE GMINNEJ  w Warcie. W przypadku utrzymywania się sytuacji epidemicznej w kraju oraz obostrzeń z nią związanych podsumowanie będzie miało miejsce na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie.

 4. Do 20 maja 2022r. należy przekazać do P.P.P. w Warcie sprawozdanie z podpisem (obowiązkowo dyrektora szkoły) dotyczące:

- ilości uczniów objętych kampanią profilaktyczną w szkole – „Postaw na zdrowie”.

W przypadku, gdy w klasie przeprowadzono więcej niż 2 godziny zajęć, należy wówczas podać dodatkowo liczbę godzin (zajęć 2 -godzinnych),

-  zadań (poza warsztatami), które zrealizowała szkoła w trakcie trwania kampanii.

 1. Doręczone do poradni 4 prace z każdej szkoły/placówki zostaną wyróżnione okolicznościowymi dyplomami i nagrodzone w miarę posiadanych przez organizatora środków finansowych.

 2. Szkoły biorące udział w kampanii uzyskają okolicznościowe dyplomy.

 3. Nauczyciele odpowiedzialni za zrealizowanie kampanii w swojej szkole/placówce otrzymają imienne podziękowanie w formie pisemnej.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie wynikających z potrzeb  organizacyjnych lub niezależnych sytuacji.

 5. Informacja o kampanii ukaże się w mediach, na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Warcie.

 6. Szkoły/placówki biorące udział w kampanii otrzymają po zakończeniu kampanii MATERIAŁY EDUKACYJNE.

 

Z poważaniem

                                                                      Dyrektor i Pracownicy P.P.P.

                                                                                    w Warcie

 

 

Proponowane tematy warsztatów:

Dla uczniów:

 1. „Powiedz HEJ zamiast HEJT – zajęcia na temat przeciwdziałania przemocy” – Sylwia Komorowska

 2.  „Gdy przychodzi złość. Powiedz STOP  –– Sylwia Komorowska

 3.  „Gdyby emocje mogły mówić, czyli o czym informują nas emocje”  – Agnieszka Przybylak - Mess.

 4. „ Nie pal przy mnie proszę”  - K. Woźny,

 5. „Dopalacze – zagrożenie XXI wieku” – K. Woźny.

 

Dla rodziców:

 1. Strach i lęk w emocjach małego dziecka.” – A. Przybylak-Mess

 2. „Uzależnienia od substancji psychoaktywnych” – K. Woźny,

 3. „Zaburzenia odżywiania – złe nawyki czy już choroba?” – K. Woźny,

 4. „Depresja wymysł nastolatka czy plaga XXI wieku” - K. Woźny,

 5. „Co nasze dzieci robią w sieci - ” – Sylwia Komorowska

 

Dla nauczycieli:

 1. „Strach i lęk w emocjach małego dziecka.” – A. Przybylak-Mess

 2. „Powiedz HEJ zamiast HEJT”  – zajęcia na temat przeciwdziałania przemocy” – Sylwia Komorowska.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Bartosik , w dniu:  26‑02‑2012 20:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Halina Chrebelska , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑04‑2022 11:18:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive